اقتصاد و تجارت
یک سال پیش / خواندن دقیقه

افت 55 درصدی تولید محصولات معدنی در 1400 (آمار وزارت صمت)

آمار وزارت صمت نشان داد؛

افت 55 درصدی تولید محصولات معدنی در 1400

 آمارهای تولید محصولات منتخب معدنی و صنایع معدنی در سال 1400 حکایت از آن دارد که از میان 11 محصول منتخب معدنی 6 محصول افت تولید داشته اند و 5 محصول نیز رشد تولید را تجربه کرده اند.

افت 55 درصدی تولید محصولات معدنی در 1400 (آمار وزارت صمت)

بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که از میان محصولات منتخب معدنی 54.6 درصد محصولات افت تولید و 45.4 درصد محصولات رشد تولید داشته اند. ارزیابی ها نشان دهنده آن است که بیشترین رشد تولید این بخش  به «شمش آلومینوم» با رشد 25 درصدی مربوط می شود و سایر  محصولات معدنی رشد زیر 20 درصد داشته اند.

داده های اعلام شده حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مورد بررسی «شمش آلومینیوم» با رشد 25.1 درصدی بالاتری رشد تولید در محصولات منتخب معدنی را داشته و پس از آن به ترتیب «شیشه جام»،‌ «ظروف چینی»،‌ «کاتدمس» و «آلومینا» در میان محصولات منتخب معدنی قرار دارند که رشد تولید داشته اند.

محصولات منتخب با افت رشد

بر این اساس آمارهای اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی تولید «شمش آلومینیوم» رشدی 25.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مجموع تولید شمش آلومینیوم در سال 1400 برابر با 571 هزار و 100تن بوده است.

از سوی دیگر «شیشه جام» تولید شده در این دوره زمانی نیز رشدی 17.3درصدی را ثبت کرده و براساس آمار اعلام شده از سوی «وزارت صمت» مجموع تولید شیشه جام برابر با یک میلیون و 359 هزار و 400 تن بوده است. وضعیت تولید «ظروف چینی» نیز در مدت زمان مورد بررسی از رشد 7.9 درصدی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، براساس آمار اعلام شده در سال 1400 در مجموع 61هزار تن شیشه جام در کشور تولید شده است.

«کاتد مس» چهارمین محصول معدنی است که در مدت زمان مورد بررسی رشد تولید 2.8 درصدی داشته است و رشد تولید «آلومینا» نیز 0.7 درصد ثبت شده است.

محصولات منتخب با افت تولید

اما کدامیک از محصولات منتخب معدنی در این مدت افت تولید داشته اند؟ داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در میان محصولات معدنی «چینی بهداشتی»، «کنسانتره ذغالسنگ»، «سیمان»، «محصولات فولادی»، «ظروف شیشه ای»، «فولاد خام»و به ترتیب بیشترین افت تولید را داشته اند. 

در میان محصولات منتخب معدنی «چینی بهداشتی» در مدت زمان مورد بررسی افتی 16.4 درصدی داشته است، ‌مجموع تولید این محصول در سال1400 برابر با 98 هزار و 600 تن بوده است.

ضمن اینکه در حوزه تولید «کنسانتره ذغالسنگ» کشور نیز در مدت زمان مورد بررسی افت تولید 12.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و مجموع تولید این محصول در مدت زمان مورد بررسی به یک میلیون و 474 هزار و 400 تن رسیده است.

در حوزه «سیمان» نیز که یکی از تولیدات انرژی‌بر کشور است، تولید با افت 9.1 درصدی مواجه بوده؛ مجموع تولید سیمان در مدت زمان مورد بررسی 63 میلیون و 76 هزار تن در سال جاری رسیده است که این ارقام، حکایت از افت حدود 5 میلیون تنی سیمان است.

از سوی دیگر  تولید «محصولات فولادی» نیز در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی با 5 درصد رشد و مجموع تولید آن به  25 هزار و 205 تن در سال جاری رسیده است.

در عین حال تولید «ظروف شیشه ای» که از جمله محصولات ارزآور برای کشور محسوب می شود نیز افت 2.3 درصدی تولید در سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. آمارهای منتشر شده از سوی این وزارتخانه حکایت از آن دارد در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 727 هزار و 800 تن محصولات فولادی در کشور تولید شده است.

بر این اساس آمارها حکایت از آن دارند که تولید «فولاد خام» کشور نیز در سال 1400 افت 2.1 درصدی داشته است.

 

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع