اقتصاد و تجارت
4 ماه پیش / خواندن دقیقه

ایجـاد منطقـه آزاد تجاری در مـرز ایـران و عراق |۴ منطقه آزاد اقتصادی از سوی عراق راه اندازی می شود

مقامـات عراقـی اعـلام کردنـد این کشور قصد دارد، چهـار منطقـه تجـارت آزاد در فـرودگاه بغـداد، فـرودگاه نجـف، مـرز ایـران و مـرز اردن احـداث خواهد کرد.

ایجـاد منطقـه آزاد تجاری در مـرز ایـران و عراق |۴ منطقه آزاد اقتصادی از سوی عراق راه اندازی می شود

ایحاد منطقه آزاد تجاری مشترک میان ایران و عراق از برنامه هایی است تجاری بین دو کشور است که سالها است در دستور کار ایران و عراق قرار دارد، اما بنا به دلایل مختلف تاکنون اجرایی نشده است. در این خصوص چندی پیش غلامحسین شافعی طی سخنانی در همایش تجاری ایران و عراق، مشکلات بانکی و حمل‌ و نقلی را عمده موانع موجود بر سر توسعه مناسبات تجاری دو کشور دانست و گفت: انتظار می‌رود با رفع این موانع و تسهیل تردد تجار، شفاف‌سازی و یکسان سازی تعرفه های گمرکی در مرزهای دو کشور، زمینه برای تجارت سالم و روان میان فعالان اقتصادی دو طرف بیش از پیش فراهم شود. مشکلاتی که ظاهرا در حال حاضر برطرف شده و عراق سعی دارد تا با ایجـاد مناطـق آزاد در بغـداد و نجـف بـه جـذب سـرمایه گـذاری خارجـی کمک کند و از سوی دگیر هـدف این کشور از ایجـاد منطقـه تجـارت آزاد در مـرز ایـران و اردن گسـترش تجـارت بـا همسـایگان عـراق عنـوان شـده اسـت.

فعالان اقتصادی معتقدند، انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور، برقراری سریع روابط کارگزاری بانکی و ایجاد دروازه مشترک گمرکی بین ایران و عراق و تشکیل شرکت های حمل و نقل مشترک راهگشای توسعه مراودات اقتصادی فیمابین خواهد بود.

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع