اقتصاد و تجارت
3 ماه پیش / خواندن دقیقه

بر اساس آمارهای بانک مرکزی؛ کاهش رشد پایه پولی؛ خوب ولی ...

پایه پولی در پایان فروردین ماه امسال با افزایش ۱.۳ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به حدود ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.


بر اساس آمارهای بانک مرکزی؛  کاهش رشد پایه پولی؛ خوب ولی ...

 رشد ماهانه پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش ۲.۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد اما باید توجه داشت که اولاْ در ۱۶ سال گذشته که آمارهای ماهانه پولی در دسترس است، همواره در فروردین ماه نرخ رشد ماهانه نسبت به اسفند کاهشی بوده و از سوی دیگر، طی ۱۶ سال گذشته، ۱۲ سال رشد پایه پولی در فروردین، منفی بوده است.

همچنین رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین ماه امسال برابر با ۳۱.۵ درصد بوده که نسبت به اسفند ماه تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد.

باید توجه داشت که میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه پایه‌ پولی طی ۱۲ سال گذشته برابر با ۲۴.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد، نرخ رشد این متغیر همچنان نگران کننده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی؛  کاهش رشد پایه پولی؛ خوب ولی ...بر اساس آمارهای بانک مرکزی؛  کاهش رشد پایه پولی؛ خوب ولی ...


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع