اقتصاد و تجارت
2 ماه پیش / خواندن دقیقه

در ِتولیدی قدیمی با ۵۰۰ کارگر تخته شد!|شرکت های بافتینه و بافتسان

شرکت های بافتینه و بافتسان که در دوران کرونا تامین کننده اصلی انواع پارچه های ماسک بودند، با آزادسازی واردات منسوجات نبافته از ترکیه، مجبور به توقف خطوط تولیدی خود شدند.

در ِتولیدی قدیمی با ۵۰۰ کارگر تخته شد!|شرکت های بافتینه و بافتسان

 در حالیکه انبارهای شرکت های بافتینه و بافتسان، تولیدکننده منسوجات نبافته مملو از پارچه است، آزاد سازی واردات منسوجات نبافته از ترکیه این مجتمع صنعتی را  تعطیل کرده و بیکاری کارگران شهرستان ملایر به نفع کارگران ترکیه رقم خورده است. 

اقدام این تولیدکننده بزرگ به تامین پارچه ماسک در بحران کرونا باعث از دست رفتن مشتریان قدیمی و افت شدید فروش این مجموعه بزرگ با اشتغال بیش از 500 نفر مستقیم و غیر مستقیم شده است.


پیش از این شرکت‌های بافتینه و بافتسان عمده ترین تامین کننده بیش از 4000 تولید کننده خرد و بزرگ در صنایع پوشک و پد بهداشتی، لباس‌های بیمارستانی و اتاق عمل و ماسک و سایر مصارف صنعتی دیگر بوده است.


 در حالی که همه مسئولین کشور بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل تاکید می کنند و منسوجات نبافته در گروه کاری چهار، شامل ممنوعیت واردات بود، متاسفانه در اوج تولید داخلی و انباشت انبارها، آزاد سازی واردات تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخته است.


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع