4 ماه پیش / خواندن دقیقه

ایستگاه شاخص کیفیت آلودگی هوای میدان امام خمینی از کار افتاد | اخبار محیط زیست

کعبی گفت : در ایستگاه امام خمینی به علت نشستن غبار و ذرات زیاد بر روی سنسور این ایستگاه ، سنسور ذرات از کار افتاده است .

ایستگاه شاخص کیفیت آلودگی هوای میدان امام خمینی از کار افتاد | اخبار محیط زیست

مدیر کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت : علت تفاوت شاخص آلودگی در ایستگاه‌ها به این دلیل

 است که هر ایستگاه پارامتر و سنسورهای خاص‌ خود را دارد و برخی از ایستگاه‌ها سنسورهای کامل دارند.

به گفته کعبی، در کشور نیاز به ۵۰۰ ایستگاه شاخص کیفیت آلودگی هوا است اما اکنون ۲۴۰ ایستگاه داریم که از این تعداد فقط ۱۷۰ ایستگاه سالم هستند و مابقی به دلیل نبود امکانات خراب هستند.

تا کنون بالاترین عدد شاخص آلودگی هوا در استان سمنان با شاخص ۵۰۰ ثبت شده است و بر اساس اعلام سازمان هواشناسی اینتوده ذرات تا عصر یکشنبه ادامه دارد.


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع