4 ماه پیش / خواندن دقیقه

ديپلماسى ضعيفى در حوزه محيط زيست داريم |محیط زیست یک مسئلهی امنیتی

کارشناس محیط زیست گفت: سد ایلیسو تنها یکی از ۱۰ پروژه‌ی بزرگ آبی ترکیه است.

ديپلماسى ضعيفى در حوزه محيط زيست داريم |محیط زیست یک مسئلهی امنیتی

کارشناس محیط زیست گفت: درخصوص اقدامات جهت عدم احداث سد ایلیسو مقابل پروژه‌های هیدرولیکی میتوان گفت چه در قالب دیالوگ چه تفاهم‌ هیچ واکنش جدی‌ای صورت نگرفته و بیشتر یک رویکرد دوستانه بوده است با وجود اینکه مسئله محیط زیست یک مسئله‌ی امنیتی است، اما دیپلماسی ضعیفی در این حوزه داریم که به ترکیه و حتی افغانستان که سال‌ها درگیر دخالت‌های نظامی بوده توانسته از طریق سدسازی‌ها برای خود هژمونی آبی بوجود بیاورد.

او گفت: از بین رفتن عدالت زیستی، دامن زدن به پدیده ریزگرد‌ها و بیابان زایی گسترده به ویژه در خاک عراق و تبدیل شدن آن به سرمنشائی برای حرکت ریزگرد‌ها به سمت ایران موجب بروز معضلاتی شده است محیط زیست، امنیت، اقتصاد و کشاورزی مردم غرب، جنوب غرب و شمال غرب کشور با ده پروژه‌ی بزرگ آبی ترکیه درگیری مستقیم و غیر مستقیم دارند.

شاهسوند گفت: با وجود این وضعیت زمین‌های زیادی به اراضی غیر قابل کشت تبدیل میشوند و مهاجرت به سمت قسمت‌های مرکزی و شمالی کشور افزایش پیدا میکند که تبعات زیادی از جمله ایجاد فشار‌های زیست محیطی که خارج از توان اکولوژیک و ظرفیت برد شهر‌های مقصد است به همراه خواهد داشت.

او گفت: ترکیه ۱۰ پروژه‌ی بزرگ آبی دارد که یکی از این پروژه‌ها دارای ۲۲ سد است که یکی از این سد‌ها ایلیسو است این سد بعد از سد آتاتورک و کارا کایا و کعبان چهارمین سد بزرگ ترکیه خواهد بود که حجم نگهداری آب این سد ۱۱ میلیارد متر مکعب خواهد بود.

به گفته‌ی شاهسوند، برای حل این قبیل معضلات انتظار میرود تیم اختصاصی و ویژه از سمت ریاست جمهوری مامور بررسی و تفحص در مورد این پروژه‌ها شوند، وزارت امورخارجه و سازمان محیط زیست مستقیما به این قضیه ورود کنند و ابتدا با رایزنی با  ترکیه و سپس مطرح کردن غیر قانونی بودن و شکایت به مجامع بین المللی طرح دعوی کنند.

کارشناسان مدت‌ها است درباره سد ایلیسو هشدار داده و گفته بودند احداث این سد علاوه بر ایجاد مشکلات کم آبی در عراق، منشا بروز ریزگرد‌ها برای محیط زیست ایران نیز خواهد شد.


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع