3 ماه پیش / خواندن دقیقه

انسان عامل آلودگی آبهای زیر زمینی است | محیط زیست

یک کارشناس محیط زیست گفت: عواملی مانند فاضلاب‌های شهری، شیرابه‌های ناشی از دفع غیر اصولی زباله‌ها در محل دفن باعث ورود آلودگی به آب‌های زیر زمینی می‌شود.

انسان عامل آلودگی آبهای زیر زمینی است | محیط زیست

اسماعیلی گفت: درخصوص آلودگی آب‌های زیر زمینی و منشاء آن می‌توان به انواع فاضلاب‌های شهری، شیرابه‌های ناشی از دفع غیر اصولی زباله‌ها در محل دفن، فعالیت‌های نیروگاه‌های هسته ای، فعالیت‌های نفتی و تخلیه پساب صنایع اشاره کرد که نتیجه این آلودگی ورود منابع قابل توجهی از فلزات سنگین، آلودگی‌های میکروبی، نیترات، مواد رادیواکتیو و آلودگی‌های نفتی به منابع آب زیرزمینی است.

به گفته این کارشناس محیط زیست، در لایه‌های زیر زمین سازند‌های مختلف زمین شناسی وجود دارد که این سازند‌ها در تماس با لایه‌های اشباع از آبی که نقش ایجاد کننده سفره‌های آب زیرزمنی را دارد در تماس قرار داشته و این لایه‌ها خود می‌تواند دربر دارنده ترکیبات نامطلوبی باشد که این ترکیبات نامطلوب و پایه‌ای می‌تواند در تماس با آب‌های زیرزمینی آن را آلوده کند که البته این مورد محدود است و عمده آلودگی‌ها ناشی از فعالیت‌های انسانی است.

پیش از این مدیر دفتر بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته بود، متأسفانه شاهد کاهش ۳۶ درصدی ورودی آب در سد‌های پنج گانه تهران هستیم.

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع