6 ماه پیش / خواندن دقیقه

منابع طبیعی و محیط زیست ممزوج شوند/ وزارت منابع طبیعی ایجاد شود | اخبار محیط زیست

سلاجقه:

منابع طبیعی و محیط زیست ممزوج شوند/ وزارت منابع طبیعی ایجاد شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست باید کاملا با هم ممزوج شوند و یک ساختار جدید به وجود آید که در این صورت ۲ حق رای خواهند داشت.

منابع طبیعی و محیط زیست ممزوج شوند/ وزارت منابع طبیعی ایجاد شود | اخبار محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در تمام نشست‌هایی که تاکنون انجام می‌شد دیدگاه نخبگانی کشور این بود که مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست یک مجموعه واحد است. ما اثبات کردیم که رشته محیط زیست در دوره کارشناسی صرفا در دانشکده‌های منابع طبیعی ارایه می‌شود ، پس شخصی که فارغ التحصیل دانشکده منابع طبیعی است حتما محیط زیست را می‌داند.

سلاجقه گفت : من در نامه خود به ادغام ۱۰۰ درصدی اشاره کردم که منظور از آن، این بود که مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست کاملا با هم ممزوج شوند و یک ساختار جدید به وجود آید ، اولویت اول این ادغام این است که بخش انفال و منابع طبیعی برای همیشه از زیر مجموعه یک بخش تصدی گری به نام کشاورزی جدا شوند، اولویت دوم این است که وزارت منابع طبیعی ایجاد شود و سازمان محیط زیست در جایگاه معاون رییس جمهور باشد، در این صورت دو دستگاه به توسعه پایدار کمک خواهند کرد و در دولت هم ۲ حق رای خواهند داشت.

به گفته سلاجقه اولویت بعدی تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست و اولویت آخر نیز ادغام دو مجموعه در جایگاه معاونت رییس جمهور است.


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع