خبر news
با ما همراه باشید با اخبار از سراسر دنیا !
10 ماه پیش / خواندن دقیقه

خبر جدید درباره آبله میمونی در ایران | کیت های آبله میمونی آماده شدند | اخبار گوناگون

کیت‌های غربالگری آبله میمونی

خبر جدید درباره آبله میمونی در ایران | کیت های آبله میمونی آماده شدند

کیت‌های غربالگری آبله میمونی در انستیتو پاستور تامین شد.

خبر جدید درباره آبله میمونی در ایران | کیت های آبله میمونی آماده شدند | اخبار گوناگون

رییس انستیتوپاستور ایران: با توجه به شیوع بیماری آبله میمونی در کشورهای مختلف، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه اورتوپاکس ویروس را طراحی نموده و آماده توزیع به آزمایشگاه‌های منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است.

دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه‌ها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ایران ارسال خواهند کرد.


میزان کشندگی آبله میمونی 

 

دکتر رحیم سروری در این باره گفت: با توجه به شیوع بیماری آبله میمونی در کشورهای مختلف و لزوم آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کشور جهت تشخیص بهنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه اورتوپاکس ویروس را طراحی نموده و آماده توزیع به آزمایشگاه‌های منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه‌ها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ایران ارسال خواهند کرد.

سروری همچنین تاکید کرد: انستیتو پاستور ایران از زمان شروع پاندمی کرونا نیز مدیریت کارگروه تشخیص آزمایشگاهی کووید-۱۹ را به عهده داشت و ضمن تدوین پروتکل‌های تشخیص و آموزش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مسوولیت تامین و نظارت بر تشخیص و کیت های تشخیصی مورد استفاده در کشور را نیز بر عهده داشت.

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع