تفریح و سرگرمی
2 ماه پیش / خواندن دقیقه

اس ام اس عاشقانه نیش دار |پیام کنایه دار

اس ام اس عاشقانه نیش دار |پیام کنایه دار

عجیب شباهتی داشتی با دریا

دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند !

**********************

پایان سریال دروغ هایت بود

آخرین لبخندت

و چه ساده بودم من !

که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم  !

**********************

لاشـــه ی عشقت خواهد گــَندید

وقتــی طبق عادتـــــِ همیشــه!

تقدیمش می کنــی به غیـــــر…!

**********************

وقتی می رفت: گفتم: کجا؟

گفت: به درک… منم گفتم: به درک…

و این چنین بود که ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم… !

**********************

بعضی زخم ها هست

که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی وروش نمک بپاشی !

تا یادت نرود…

دیگر ، سراغ بعضی آدما نبــاید رفت !

**********************

فکر می کردم سیاهی چشمانت پر از رمز و راز عاشقی است

زهی خیال باطل

مرموز را چه به تمجید

**********************

خــــدایـــــا

هیـــــچ تنهـــــایــــی رو اونقـــــدر تنهـــــا نکــن

کــه بــه هــــر بـــی لیــاقتــــی بگــــه : عشقــــــم

**********************

نــه تنهـــا ترکت می کنند

حتـی وقت رفـتن بــا تمام پـــر رویی دستــور هم می دهند

مواظب خودت بــاش  !

**********************

وقتی ارزش عشق عوض می شود

عوضی ها با ارزش و عاشق می شوند

**********************

خیلی از یخ کردن های ما

از سرما نیست

لحن بعضی ها زمستونیـــــــــه !


شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع