تفریح و سرگرمی
یک سال پیش / خواندن دقیقه

ناسا از تغییر وضعیت ستارگان و برج های فلکی خبر داد؛ طالع بینی جدیدتان را ببینید

 ناسا از تغییر وضعیت ستارگان و برج های فلکی خبر داد؛ طالع بینی جدیدتان را ببینید

در روزهایی که ویروس کرونا دنیا را زیر و رو کرده، بسیاری از مردم به طالع بینی روی آورده اند تا بلکه از کار دنیا سردر آورند و چیزی از آینده دستگیرشان شود.

اما کارشناسان ناسا می گویند طبق محاسبات آن ها وضعیت ستارگان در آسمان تغییر کرده که این بدان معنی است که ممکن است برج فلکی تان دیگر آن چیزی نباشد که همیشه فکر می کردید.

ناسا از تغییر وضعیت ستارگان و برج های فلکی خبر داد؛ طالع بینی جدیدتان را ببینید

ناسا حتی یک برج فلکی جدید به فهرست برج های فلکی اضافه کرده: Ophiuchus یا همان صورت فلکی مار افسای، به معنای «حامل مار»، که متعلق به متولدین روزهای ۱۹ نوامبر تا ۱۷ دسامبر است.

برج های فلکی بر اساس موقعیت خورشید نسبت به صورت فلکی روز تولدتان تعیین می شوند، اما از بیشتر از ۲،۵۰۰ سال قبل که بابلی ها برای اولین بار برج های فلکی دوازده گانه را اختراع کردند، آسمان شب دستخوش تغییراتی شده است.

ستاره شناسان باستان می خواستند مسیر حرکت ۳۶۰ درجه ای خورشید را به ۱۲ قسمت مساوی ۳۰ درجه ای تقسیم کنند.

آن ها ارتباط آشکاری که میان صورت های فلکی و حرکت خورشید وجود داشت را مورد مطالعه قرار دادند و اینگونه بود که برج های فلکی دوازده گانه به وجود آمدند.

آن ها صورت فلکی مار افسای را هم دیده بودند اما از آنجایی که با تقسیم بندی دوازده گانه ی آن ها جور در نمی آمد تصمیم گرفتند آن را در میان برج های فلکی نیاورند.

با این حال، محور کره زمین مقداری جا به جا شده که به این معنی است که هیچ یک از صورت های فلکی دیگر در همان جایی نیستند که سالیان سال بودند.

برخی معتقدند این نکته و همینطور وجود صورت فلکی مار افسای بدان معنی است که برج های فلکی ای که همه ی ما می شناسیم هم تغییر کرده اند.

پس طبق نظریه ی ناسا، بسیاری از متولدین جدی و سرسخت برج جَدْی باید حالا بپذیرند که در واقع یک برج قوسی شوخ و خوش بین هستند.

برج عقربی ها که لجبازی خود را به گردن برج فلکی شان می انداختند باید بدانند که دیگر دلیل قابل قبولی برای رفتارشان ندارند، چون بسیاری از آن ها دیگر یک برج میزانی مهربان محسوب می شوند.

این تغییر در بازه ی زمانی برج های فلکی به این معنی است که برج فلکی سیزدهم بین برج های عقرب و قوس قرار دارد، بنابراین بازه ی زمانی دیگر برج های فلکی هم به همین ترتیب تغییر کرده است.

سخنگوی ناسا گفته: «خطی که از زمین به خورشید می رسد ۴۵ روز به سمت صورت فلکی سنبله است اما فقط ۷ روز به سمت صورت فلکی عقرب است.»

«بابلی ها برای آنکه صورت های فلکی را با تقویم دوازه ماهه ی خود منطبق کنند، این حقیقت را که خورشید در واقع از ۱۳ صورت فلکی می گذرد و نه ۱۲ تا را نادیده گرفتند.

بعد از آن تصمیم گرفتند برای هر یک از صورت های فلکی مدت زمانی مساوی تعیین کنند.

علاوه بر آن ۱۲ صورت فلکی که همه ی ما می شناسیم، خورشید هر سال حدود ۱۸ روز هم با صورت فلکی مار افسای هم راستا می شود.»

صورت فلکی Ophiuchus یا همان مار افسای از یک واژه ی یونانی گرفته شده که به معنای «حامل مار» است و معمولاً به شکل یک مرد به تصویر کشیده می شود که در حال کشتی گرفتن با یک مار است.

متولدین صورت فلکی مار افسای بسیاری از خصوصیات متولدین صورت فلکی قوس را دارند و افرادی درمانگر و در جستجوی دانش و روشنی توصیف می شوند.

حالا نگاهی به تغییرات برج های فلکی خواهیم داشت.

ناسا از تغییر وضعیت ستارگان و برج های فلکی خبر داد؛ طالع بینی جدیدتان را ببینید

برج جدی / Capricorn

بازه ی جدید: ۲۰ ژانویه تا ۱۶ فوریه

بازه ی قبلی: ۲۲ دسامبر تا ۲۰ ژانویه

شما بلند پرواز، متکی به خود و منظم هستید و پشت ظاهر سرد شما یک قلب گرم و عزمی راسخ برای ایجاد یک زندگی امن وجود دارد.

برای پیدا کردن شریک عاطفی مناسب تان وقت می گذارید.

ذاتاً رئیس هستید؛ با تحکم صحبت می کند و اغلب نان آور خانواده هستید.

هر چه سن تان بالاتر می رود جذابیت جنسی بیشتری پیدا می کنید.

برج دلو / Aquarius

بازه ی جدید: ۱۶ فوریه تا ۱۱ مارس

بازه ی قبلی: ۲۱ ژانویه تا ۱۸ فوریه

شما ذاتاً نابغه هستید و دوستی برای تمام دنیا. آدم ها مجذوب شما می شوند چون واقعاً به حرف هایشان گوش می دهید و به آن ها اهمیت می دهید.

عشق شما از آن عشق های خاص و خیال انگیز است.

اما ممکن است سرتان زیاد از حد به انجام کارهای خوب مشغول باشد.

این می تواند به این معنی باشد که شما برای روابط شخصی تان به اندازه ی کافی وقت نمی گذارید، گرچه آدم ها اغلب خیلی زود مجذوب تان می شوند.

برج حوت / Pisces

بازه ی جدید: ۱۱ مارس تا ۱۸ آوریل

بازه ی قبلی: ۱۹ فوریه تا ۲۰ مارس

استعداد و خلاقیت تان شما را در کارتان به موفقیت می رساند و در عشق شما خوب می دانید که چطور آرزوهای شریک عاطفی تان را برآورده کنید.

شما در تشخیص احساسات دیگران هم خیلی خوب عمل می کنید.

همیشه به وجود عشق و پایان خوش و افسانه ای اعتقاد دارید، به همین خاطر اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، ممکن است در شرایط دشواری قرار بگیرید.

شما شریک عاطفی بسیار خوبی می شوید و به نیم دیگر وجودتان زیاد هدیه می دهید.

برج حمل / Aries

بازه ی جدید: ۱۸ آوریل تا ۱۳ مه

بازه ی قبلی: ۲۱ مارس تا ۲۰ آوریل

شما جسور، شجاع و رک هستید و آنی و فکر نشده عمل می کنید.

نگاهی صریح و بی پرده و پر انرژی به روابط عاطفی تان دارید و عشق شما از آن عشق های بی پروا و پرشور است.

اگر شریک عاطفی مناسب تان را پیدا کنید، نسبت به او به شدت وفادار و حمایت گر خواهید بود.

شما می دانید که در روابط عاطفی تان دقیقاً به دنبال چه هستید و برای به دست آوردن آن هم مصمم هستید.

ناسا از تغییر وضعیت ستارگان و برج های فلکی خبر داد؛ طالع بینی جدیدتان را ببینید

برج ثور / Taurus

بازه ی جدید: ۱۳ مه تا ۲۱ ژوئن

بازه ی قبلی: ۲۱ آوریل تا ۲۱ مه

شما در کار با استعداد و مصر هستید و در روابط عاطفی رمانتیک و احساساتی. علاوه بر این دوستی وفادار و قابل اتکا هستید.

شما می توانید مطلوب ترین و راحت ترین خانه ی ممکن را بسازید و کاری کنید که عشق زندگی تان احساس کند اهمیت زیادی برای او قائل هستید.

متولدین این برج فلکی شاید زیاد از حد تحت تأثیر پول قرار بگیرند اما بهترین وسایل آسایش را فراهم می کنند.

برج جوزا / Gemini

بازه ی جدید: ۲۱ ژوئن تا ۲۰ جولای

بازه ی قبلی: ۲۲ مه تا ۲۱ ژوئن

شما آنقدر باهوش هستید که می توانید از زبان و جذابیت خود برای ورود به بهترین شغل ها استفاده کنید.

شما ایده های بسیار خیال انگیزی در سر دارید و می توانید زندگی شریک عاطفی تان را مملوء از تجربیات تازه کنید.

شما جذاب، عشوه گر و شوخ هستید و می توانید با هر کسی صحبت کنید.

این نکته شاید یک مزیت به نظر برسد، اما اگر برداشت اشتباهی از رفتار دوستانه ی شما شود ممکن است منجر به رقم خوردن عشق هایی فریب کارانه شود.

برج سرطان / Cancer

بازه ی جدید: ۲۰ جولای تا ۱۰ آگوست

بازه ی قبلی: ۲۲ ژوئن تا ۲۲ جولای

ماه سیاره ی حاکم بر برج فلکی شما است. شما دلسوزترین و بصیرترین شریک عاطفی ای هستید که می تواند وجود داشته باشد اما مستعد نوسانات خلقی هستید. شما شنونده ی خوبی هستید و دوستان تان برای گرفتن راهنمایی پیش شما می آیند.

شما طوری خودتان را با امیال پنهان شریک عاطفی تان هماهنگ می کنید که از شما یک عاشق رویایی می سازد.

آدم ها فکر می کنند شما مهربان و خوش اخلاق هستید اما اگر کسی اذیت تان کند، شما برخوردی نامحسوس اما مؤثر با این مسأله خواهید داشت.

برج اسد / Leo

بازه ی جدید: ۱۰ آگوست تا ۱۶ سپتامبر

بازه ی قبلی: ۲۱ جولای تا ۲۳ آگوست

شما بلند پرواز هستید و به دستاوردهایتان افتخار می کنید. علاوه بر این، آدم گرم و بخشنده ای هستید و به دیگران کمک می کنید که کارهای خود را به درستی انجام دهند.

شما پرشور و بازیگوش هستید و اگر بدانید کسی شما را دوست دارد، می توانید به یک شریک عاطفی با محبت و وفادار تبدیل شوید.

عشق واقعی و پایدار خود به خود به وجود نمی آید پس باید برای آن تلاش کنید. پس دست به کار شوید و در رابطه ی عاشقانه ی خود منفعل نباشید.

ناسا از تغییر وضعیت ستارگان و برج های فلکی خبر داد؛ طالع بینی جدیدتان را ببینید

برج سنبله / Virgo

بازه ی جدید: ۱۶ سپتامبر تا ۲۰ اکتبر

بازه ی قبلی: ۲۴ آگوست تا ۲۲ سپتامبر

شما کمال گرا هستید و زندگی خود را بسیار کارآمد پیش می برید.

اما در عین حال خواستنی ترین عاشق در میان متولدین تمام صورت های فلکی شما هستید.

شما دوست دارید شریک عاطفی تان به موفقیت برسد و هر چه از دست تان بربیاید برای کمک به برتری خانواده ی خود می کنید.

بعضی آدم ها فکر می کنند شما وسواسی هستید و زیاد از حد به جزئیات توجه دارید اما شما خیلی خوب می توانید احساسات شریک عاطفی تان را تشخیص دهید و از یادگیری لذت می برید.

برج میزان / Libra

بازه ی جدید: ۳۰ اکتبر تا ۲۳ نوامبر

بازه ی قبلی: ۲۳ سپتامبر تا ۲۳ اکتبر

شما آدم ها را هم در کار و هم در زندگی شخصی تان با مهارت تمام مدیریت می کنید.

شما یک استعداد ذاتی برای دوستی و همبستگی دارید. این توانایی را دارید که از چشم شریک عاطفی به زندگی نگاه کنید، مسأله ای که درک عمیقی به شما می بخشد و باعث شکل گیری یک عشق خاص می شود.

یک رابطه ی متعهدانه یا جدی است که شما را خوشحال می کند.

البته متولدین برج میزان مد پرست هستند به همین خاطر برای ظاهر خود هم تلاش می کنند.

برج عقرب / Scorpio

بازه ی جدید: ۲۳ نوامبر تا ۲۹ نوامبر

بازه ی قبلی: ۲۴ اکتبر تا ۲۲ نوامبر

شما بالاترین جذابیت جنسی را در میان تمام متولدین صورت های فلکی دارید و هم گیرا هستید هم هر کسی را می توانید مجاب کنید.

شما اعتقاد زیادی هم به روابط عاطفی و دوستانه ی مادام العمر دارید.

هیچ کس نمی تواند چیزی را از شما پنهان کند اما دیگران هرگز همه چیز را در مورد شما نمی دانند.

متولدین برج فلکی عقرب رازهای همه را می دانند اما آن ها را پیش خود نگه می دارند.

ناسا از تغییر وضعیت ستارگان و برج های فلکی خبر داد؛ طالع بینی جدیدتان را ببینید

برج مار افسای / Ophiuchus

بازه ی زمانی: ۲۹ نوامبر تا ۱۷ دسامبر

شما شخصیت بسیار پیچیده ای دارید؛ به دنبال موفقیت هستید اما نه فقط برای خودتان، بلکه برای همه ی آدم های زندگی تان.

اگر احساس تان زیر و رو شود، می توانید تبدیل به یک عاشق بسیار قدرتمند شوید.

شما پرشور هستید و علاقه ای به روابط عاطفی کوتاه مدت ندارید.

شما خودنما هستید و توقع دارید دیگران یک حس ترس آمیخته با احترام نسبت به شما داشته باشند و متوجه حضور شما باشند.

برج قوس / Sagittarius

بازه ی جدید: ۱۷ دسامبر تا ۲۰ ژانویه

بازه ی قبلی: ۲۳ نوامبر تا ۲۱ دسامبر

شما ماجراجو، آرمان گرا و رک – البته گاهی به شکلی توهین آمیز – هستید.

شما همیشه ی آماده ی یادگیری، ذاتاً مستقل و شیفته ی آزادی هستید.

در کنار شما خوش می گذرد و شما بدون هیچ تلاشی از جذابیت جنسی برخوردارید.

شما فکر می کنید که باید بامزه و شوخ طبع باشید و ظاهرتان به روز باشد.

با این حال با همه ی وجود آرزو دارید که از یک رابطه ی عاطفی جدی و حمایت گر برخوردار شوید.

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع