یعقوب پایمرد
2 هفته پیش / خواندن دقیقه

شعر

مپنداری  کنم    روز ی  فراموشت
امیری تو اسیرم  رأی به   اغوشت
اسیری که  رهایی  را نمی خواست
نمی دیدی چگونه با دردمی ساخت

شاید از نوشته‌های زیر خوشتان بیاید
نظر خود را درباره این پست بنویسید ...

منوی سریع